top of page
Search
  • Writer's pictureEva

Worldline en de positieve effecten van hun proactieve talent attraction aanpak

Omdat Worldline, wereldspeler in digitale betaaldiensten, zijn selectieproces tijdsefficiënter wou maken, kwamen ze in 2015 bij Crossbridge terecht. Sindsdien is Crossbridge hun kwaliteitsstempel om op een proactieve manier aan talent attraction te kunnen doen. Doordat beiden nu al jaar en dag samenwerken, beschouwen ze Crossbridge dan ook niet meer als een externe leverancier, maar eerder als een directe HR-partner. Wij interviewden Wendy Coenen en Virginie Seghers, een sterke sales tandem binnen Worldline, en vroegen hen hoe dit allemaal precies in zijn werk gaat.


Wendy startte zelf 4,5 jaar geleden bij Worldline na een uitgebreide screening en coaching door Crossbridge. Ondertussen is ze doorgegroeid binnen het salesteam, een dynamisch team binnen Worldline dat voor zijn aanwervingen rechtstreeks in contact staat met Crossbridge. 

Wat betekent volgens jullie een proactieve houding op de arbeidsmarkt en op welke manier staan we jullie daarin bij?

De samenwerking tussen Worldline en Crossbridge vormt een gouden combinatie, want het is heel moeilijk om als bedrijf mee te zijn met de trend van een nieuwe generatie. Worldline werkt graag met jonge en ambitieuze mensen en het is dan ook heel waardevol om dankzij Crossbridge meer inzicht te krijgen in de nieuwe generaties (gen Y, X en Z). Wij kunnen dan op onze beurt onze applicatie- en aanwervingsprocessen hieraan aanpassen.


Onze samenwerking verloopt in 2 richtingen en wordt gekenmerkt door een open en transparante communicatie. Het proces wordt continu bijgestuurd en als partners leren we op die manier samen voortdurend bij. Zo hebben wij jaarlijks vaste bijeenkomsten waarin wij Crossbridge laten weten wat er bij ons leeft, welke opportuniteiten er zitten aan te komen, welke profielen wij daarbij voor ogen hebben - waarna dit dan afgetoetst wordt met de arbeidsmarktkennis van Crossbridge. Voor ons is het heel belangrijk dat Crossbridge ons goed kent, dat ze echt weten wat ons DNA is want dit moeten we ook terugvinden in onze toekomstige collega’s!


Een partnership betekent ook elkaar durven challengen: wat er op papier staat, komt mogelijk niet meer overeen met de huidige invulling van een rol. Als sales managers zitten wijzelf in de day-to-day business en hebben wij amper zicht op de veranderingen die zich op de arbeidsmarkt voordoen. Het is dan ook goud waard dat Crossbridge deze inzichten met ons deelt.


Welke redenen hebben jullie om aan een meer proactieve manier van aanwerven te doen? Wat zijn de positieve effecten van op een proactieve manier te werken?

Mensen rekruteren is een enorm belangrijke maar ook heel tijdsintensieve bezigheid. We zijn heel blij met de kwalitatieve screening van Crossbridge, zo hebben wij zelf meer tijd om bezig te zijn met onze daily business.


"Voorgestelde profielen hebben een kwaliteitsstempel"

Voorgestelde profielen hebben een kwaliteitsstempel: als Crossbridge iemand doorstuurt, weten we dat het nuttig is dat we met die persoon kennismaken. We hebben er echt vertrouwen in dat de profielen die doorgestuurd worden beantwoorden aan het profiel dat we nodig hebben. Op die manier kunnen wij gewoon ons buikgevoel volgen bij de uiteindelijke selectie. Bovendien moeten we ook minder mensen afwijzen en teleurstellen omdat Crossbridge enkel kandidaten doorstuurt die hun kwaliteitsselectie doorstaan hebben.


Een sterke kandidaat matcht ook op cultureel vlak. Hoe gaat Crossbridge hier mee om volgens jullie?

Dat is het grote voordeel van het jarenlange partnership dat we ondertussen hebben. Door de open en eerlijke communicatie, weet Crossbridge perfect waar Worldline voor staat. Dit krijg je enkel door lang op een intensieve manier samen te werken. Doordat er in het sales team al zo veel medewerkers via Crossbridge gecoached zijn, hebben jullie een heel duidelijk beeld van welke persoonlijkheid best in een bestaand team zou passen. We beschouwen Crossbridge dan ook al lang niet meer als een externe leverancier, maar als een directe HR partner!


Crossbridge slaagt er ook goed in om aan kandidaten duidelijk te maken dat Worldline in zijn geheel wel een mastodont is, maar dat bijvoorbeeld het sales team een totaal andere subcultuur heeft. Kandidaten die best functioneren binnen een klein team, kunnen zeker ook bij een groot bedrijf als Worldline terecht, geeft Wendy nog mee.


In welke mate helpt het door Crossbridge opgestelde myCareerCompass van een doorgestuurde kandidaat in jullie beslissingsproces bij het aanwerven van kandidaten?

Het persoonlijke CareerCompass en CV geven ons meteen al enorm veel informatie. Zo hebben we onmiddellijk een goed beeld van de persoon die we voor ons gaan krijgen. We gaan echter altijd met een open vizier in gesprek. We toetsen op die manier af of de kandidaat op dezelfde manier bij ons overkomt als bij Crossbridge. Bij het lezen van het CareerCompass bepalen wij waarop we de kandidaat eventueel extra kunnen challengen tijdens het gesprek. Als bijvoorbeeld in het rapport staat dat iemand perfectionistisch is, dan vragen wij meestal hoe de persoon in kwestie daarmee omgaat. Het persoonlijke CareerCompass van kandidaten is dus enorm waardevol om dieper te graven en te interpreteren!


"We hebben onmiddellijk een goed beeld van de persoon die we voor ons gaan krijgen"

Welke extra tips kunnen jullie nog meegeven om op een doeltreffende manier aan te werven?

Het is vooral belangrijk dat de kandidaat voor ons kiest, eigenlijk zelfs nog belangrijker dan dat Worldline voor een kandidaat kiest. Dat willen we dan ook graag terugzien tijdens de gesprekken met de kandidaten. Langs de andere kant wil dat ook zeggen dat ook wij moeten duidelijk maken waarom de kandidaat voor ons zou moeten kiezen.

Daarnaast willen we anderen graag deze tips meegeven:

  • Het is belangrijk om de rechtstreekse manager bij het selectieproces te betrekken, want dat is de belangrijkste persoon waar een klik mee moet zijn.

  • Het kan ook interessant zijn als een geïnteresseerde kandidaat met iemand kan praten die de job doet.

  • Een vlotte opvolging is goud waard. No-nonsense en snelheid is belangrijk, iets dat Crossbridge typeert en ook 100% matcht met onze manier van werken.

bottom of page